A Cadmatic v6.1 újdonságai

 

Megjelent a Cadmatic Létesítménytervező szoftver legújabb verziója, a V6.1. Az új verzió a meglévő funkciók továbbfejlesztésével valamint új eszközök bevezetésével tovább egyszerűsíti a tervezők munkáját.

 

Megújult Diagram – 3D model integráció

Az új verzió lehetőséget biztosít a replika oldalon is az integraációs információk használatára - külön telepített SQL szerver nélkül. Az új integrációs objektumok információtartalma, iletve az adatmódosítási jogosultságok tetszőlegesen konfigurálhatóak.

 

3D terek kezelése (3D Spaces)

A 3D terek hatákony eszközt kínálnak a tervező számára a projekt-tér felosztására, a tér-információ használatára (pl. Épület – Szint – Terem / Oszlopköz stb.). A modell-objektumok – beállításoktól függően – öröklik a tér-információt (befoglaló tér azonosítóját) így a felhasználó a száraz koordináta értékeken túl jól érthető, "beszédes" információt kap aze egyes modell-objektumok térbeli elhelyezkedéséről. A logisztikai terekhez a projekt által megkívánt logisztikai fázisok rendelhetők, így a modellezés során a logisztikai tervezés / dokumentum csomag szervezés is elvégezhető.

 

Specifikáció alapú Légcsatorna tervezés
(Specification based Duct Routing)

Az új, specifikáció alapú légcsatorna tervezés gyors és hatékony eszközt biztosít a légtechnikai tervezők számára. A különböző csatorna elemek tervezési szabályai a projekt egyedi igényeinek megfelelően definiálhatóak. Nem csak a légcstorna elemek, hanem az elemek összekapcsolásához szükséges elemek (karimák, keretek ) – is definiálhatók.

 

Légcsatorna gyártási egységek dokumentálása (Duct Spool Drawings)

A megtervezett légcsatornák gyártási dokumentációja gyorsan és hatékonyan elkészíthető. A tervezőnek logisztikai csoportokat és gyártási egységeket kell definiálnia, majd a definíciót követően a szoftver automatikusan elkészíti a gyártási egységek rajzait.

 

 

Kábel-nyomvonal tervezés

A megtervezett kábel-tálca hálózatot a mint lehetséges kábel-út hálózatot veszi figyelembe – egy automatikusan generált csomóponti hálózatot generálva. A nyomvonal tervezés előre meghatározott szabályok szerint történik. A kábeleket inteferencia osztályokba soroljuk, és az egyes interferencia osztályok elkülönítését meghatározzuk (távolság a különböző interferencia osztályú kábel csoportok között). A tálca méretek alapján a szoftver megkeresi az egyes kábelek optimális nyomvonalát – amit a felhasználó természetesen módosíthat.

 

További újdonságok

 

Megújult felhasználói felület a Plant Modelerben

A Plant Modeler felhasználói felülete megújult. Továbbí újdonság, hogy saját menük (Tab / Group / Icon / Drop-down) definiálhatóak – így a szoftver a felhasználói igényeknek megfelelően testreszabható.

További újdonság, hogy az nézetek (View) rögzíthetők, azaz forgatásuk letiltható.

 

Konstrukciós definíciók

A különböző konstrukciós definíciók (Follow pipe settings, Miter settings) integrálva lettek a projekt adatbázis alá.

 

Szerkezeti egységek

A különféle szerkezeti egységek (lépcső, korlát létra) definíciói, konstrukciós szabályai integrálva lettek a projekt adatbázis alá, továbbá új "sablonok" is rendelkezésre állnak (kosaras létra, íves pódium, stb.)

 

Az új "Structural Unit Manager" hatékony eszköz a szerkezeti egységek kezeléséhez.

 

Az új verzió terészetesen számos további újdonságot tartalmaz, melyek gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a tervezők mindennapi munkáját.